ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2

Witamy na stronie ZSE Nr 2 i XXII LO

Zapraszamy do zapoznania się ze szkołą

Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami kształcącą średnią kadrę techniczną w atrakcyjnych zawodach. Nie odchodząc od tradycji zmierzamy w przyszłość, nastawiając się na kształcenie młodego człowieka o szerokich horyzontach myślowych z ukierunkowaniem na informatykę, języki obce, przedsiębiorczość i kulturę fizyczną.Wspólnie z rodzicami uczestniczymy w wychowaniu, mądrym kierowaniu i dobrym przygotowaniu młodego człowieka do samodzielnego życia. Kształcimy kompetencje pozwalające na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub dalszą naukę. Pomagamy naszym uczniom w rozwoju ich talentów dając możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia zawodowego.Zapewniamy dobrze przygotowaną kadrę, która realizuje autorskie, modułowe programy stosując aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną.

Do uczniów

Stoicie u progu podjęcia ważnej decyzji życiowej, decyzji o wyborze nowej szkoły. Proponujemy Wam bardzo bogatą i szeroką ofertę kształcenia umożliwiającą naukę w różnych typach szkół oraz na różnych poziomach. Ucząc się w Technikum Elektrycznym uzyskasz zawód: technika elektryka, technika elektronika lub technika informatyka . W Szkole Policealnej (na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego) uzyskasz zawód technika informatyka, natomiast po Zasadniczej Szkole Zawodowej - montera elektronika lub elektryka ) . Uwzględniając różne potrzeby, otworzyliśmy Liceum Ogólnokształcące , gdzie mogą się uczyć wszyscy ci, którzy szczególnie lubią biologię , geografię, chcą doskonalić w szerszym zakresie język angielski i niemiecki , pragną pogłębić zainteresowania w dziedzinie nauk społecznych , wiedzy o człowieku, chcą bliżej poznać realia europejskiego rynku pracy, doceniają znaczenie kultury fizycznej .

 

Opieka strony | adres e-mail | ©2005 ZSE NR 2 Kraków